NGUYỄN NGỌC THẢO MY

Đăng nhập
Thoát

Bình luận

thông tin thí sinh

- Năm sinh: 1999

- Sinh viên trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

- Ngành: Toán - Tin

- Lời giới thiệu: Bắt đầu anh muốn viết điều to tát. Sau đó muốn viết hay. Sau nữa là viết điều vĩ đại, đạo đức, cân đối. Rồi đến thời kỳ đình công và đến lúc anh chỉ muốn viết sự thật

300