NGUYỄN NGUYỆT NHI

Đăng nhập
Thoát

Bình luận

thông tin thí sinh

- Năm sinh: 1997

- Sinh viên trường: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Ngành: Báo chí - Truyền thông

- Lời giới thiệu: Mình chỉ có một phương ngôn sống đơn giản đó chính là: tử tế! Sống tự tế là tự trọng và nguyện cho đi chân thành.

103