NGUYỄN QUANG HUY

Đăng nhập
Thoát

Bình luận

thông tin thí sinh

- Năm sinh: 1997

- Sinh viên trường: Đại học Tài chính - Maketing

- Ngành: Maketing

- Lời giới thiệu: Saigon là nơi tôi sinh ra Paris là nơi tôi hướng tới.

804