PHẠM THỊ HUYỀN TRÂM

Đăng nhập
Thoát

Bình luận

thông tin thí sinh

- Năm sinh: 1999

- Sinh viên trường: Học viện Hành chính

- Ngành: Quản lí Nhà nước

- Lời giới thiệu: " Hướng ngược gió càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, tôi chỉ sợ bản thân tôi đầu hàng" Bản thân vừa là tri kỉ. Thế nhưng cũng chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời.

229