Phạm Thị Huỳnh Thư

Đăng nhập
Thoát

Bình luận

thông tin thí sinh

- Năm sinh: 1998

- Sinh viên trường: Đại học Luật TP.HCM

- Ngành: Luật

- Lời giới thiệu: Phương châm sống của mình là : Sống cho một thanh xuân không hối tiếc.

190